Правила Фiтнес-Клуба

 1. 1.Запис на тренування проходить у буденнi днi (з 8:15 до 19:45, у вихiдний день(з 11:15 до 17:45).
  2.Для вiдмiни тренування, Клiентовi Клубу вимагаеться повiдомити Адмiнiстратора ФК за 8 годин до початку тренування. Iнакше тренування вважаеться проведенним.
  3.“Персональнi тренування” проводяться за наявностi запису мiнiмум двох клiентiв i бiльше. Iнакше клiентовi може бути запропоновано,вiдмiнити тренування,або провести “Iндивiдуальне тренування”,згiдно з прейскурантом.
  4.Час “Персонального тренування” складае вiд 45 до 60 хвилин.
  5.“Iндивiдуальне тренування ”з тренером-проводиться для одного клiента.Тривалiсть тренування 60-90 хвилин.
  6.Власники “Утрашнього ”абонемента мають право знаходитися в клубi з 8:00 до 16:45.
  7.Власники “Вечiрнього” абонемента мають право знаходитись в клубi з 17:00 до 21:45
  8.Власники абонемента “Повний день” мають право знаходитись в клубi з 8:00 до 21:45.
  9.При купiвлi КЛIПОВИХ ПОСЛУГ термiн дii складае мiсяць.
  10.У вартiсть абонемента не входить рушник.
  11.Клiентам масажу належить маленький рушник,одноразовi капцi i вiдвiдування сауни.
  12.Адмiнiстратор ФК iнформуе клiентiв ,що при купiвлi абонемента,вiдстрочити активацiю абонемента першим вiдвiдуванням клiент може на 7 днiв. З 8 дня,якщо клiент не активував абонемент, вiн автоматично набувае чинностi.
  13.Якщо у адмiнiстратора ФК сталися недорозумiння з клiентом, адмiнiстратор може набрати керiвника ФК для вирiшання проблеми.
  14.Клiентам клубу заборонено тренуватися у вiдкритому взуттi по “Техницi безпеки”
  15.У зимовий перiод(бруд,снiг,вогкiсть)або просто по зауваженню адмiнiстратора-бахiли надiвати обов’язково!
  16.Клiент забов’язаний дотримуватися чистоти i пiдтримувати ii в клубi.
  17.Дiти протележноi статi старшi за 2 роки в роздягальнi знаходитися не повиннi.

  У разi не дотримання правил, фiтнес-клуб мае право зробити перерахунок i вiдмовити клiенту у правi вiдвiдування клубу.